Begrafenis­­verzorging Klaassen

Aandacht voor een waardig afscheid

Een waardig afscheid is ontzettend waardevol. Het is belangrijk dat nabestaanden rust, ruimte en tijd hebben om stil te staan bij het afscheid nemen van hun geliefde. Begrafenisverzorging Klaassen is u hierbij graag van dienst! We bieden graag een luisterend oor om vervolgens stap voor stap samen alles te regelen en indien gewenst een persoonlijke invulling aan het afscheid te geven.

Op deze website vindt u meer informatie over Begrafenisverzorging Klaassen en onze werkwijze. Neem gerust contact op als u vragen heeft!

Melden van overlijden

Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Wanneer wij in gesprek zijn met familie of een uitvaart(dienst) aan het organiseren of uitvoeren zijn, bellen wij u binnen twee uur terug

Wanneer iemand is overleden, is het goed om te weten welke stappen er ondernomen moeten worden.

De begrafenisondernemer kan officieel met zijn werkzaamheden beginnen wanneer de huisarts het overlijden heeft vastgesteld. Nabestaanden zijn er echter vrij in om de begrafenisondernemer al op de hoogte te brengen voordat de arts langs geweest is. Het bezoek van de (huis)arts kan wel eens op zich laten wachten, bijvoorbeeld door spoedgevallen.

  • Neem contact op met de (huis)arts voor een verklaring van overlijden. Indien niet bekend, vraag de arts of de overledene orgaandonor is.

  • Neem contact op met Begrafenisverzorging Klaassen. Zie onderstaande gegevens.

  • Leg de verklaring van overlijden gereed voor de begrafenisondernemer.

  • Leg persoonlijke spullen klaar voor verzorging en opbaring van de overledene. Denk onder meer aan kleding, bril, gebitsprothese en eventueel (kleuren)foto.

  • Indien aanwezig, leg uitvaartpolissen gereed.

  • Leg het identiteitsbewijs van de overledene en opdrachtgever gereed.

  • NAW-gegevens en geboortedatum van opdrachtgever klaar leggen.

  • Zoek adressen bij elkaar voor het versturen van rouwcirculaire.

Eigen uitgave boekje ‘Besproken’

een opstap voor gesprek over uw wensen.

“Betrouwbaar, zorgzaam, respectvol en integer”

“Meedenken en adviseren”