Uitgave ‘Besproken’

Gratis aan te vragen

Als er iemand overleden is, komt er veel op de nabestaanden af. Naast alle emoties die er zijn, moet er veel geregeld worden. Het is dan waardevol om de wensen van de overledene te weten. Speciaal daarom maakte Begrafenisverzorging Klaassen een boekje waarin wensen vastgelegd kunnen worden. Dat geeft nabestaanden houvast en zekerheid. Een impressie van de uitgave ziet u hieronder.

Onderwerpen die hierin behandeld worden zijn:

  • Wie regelt de uitvaart?

  • Wie moeten er ingelicht worden?

  • Wat moet er gebeuren bij een overlijden?

  • Hoe vindt de begrafenis plaats?

  • en meer…

Aanvraagformulier

Met onderstaand formulier vraagt u het boekje ‘Besproken’ aan